Karta zgłoszeniowa “Biało-czerwona”

Część I. Dane ogólne

Odesłanie pracy po wystawie za pobraniem (wymagane)
 Tak Nie

Część II. Opis pracy
1. Uczestnicy muszą potwierdzić (w ramach Techniki lub Inspiracji), czy ich quilt został wykonany wg projektu z książki, czasopisma, warsztatu lub gotowego zestawu.
2. Uczestnicy muszą potwierdzić (w ramach Techniki lub Inspiracji), czy ich praca odwzorowuje jakieś dzieło sztuki lub wykorzystuje obraz lub fotografię stworzoną przez kogoś innego niż uczestnika.
3. Uczestnicy muszą potwierdzić (w ramach Techniki) procesy zlecane stronom trzecim, takie jak druk cyfrowy na dużą skalę, cięcie laserem czy drukowanie tkanin.