Nasze cele

Naszym zamiarem jest przede wszystkim:
– podejmowanie i propagowanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania
sztuki patchworku w Polsce,
– wspieranie twórców zaangażowanych w rozwijanie tej formy rękodzieła,
– organizowanie wystaw patchworków,
– organizowanie konkursów i kursów patchworkowych.

Chcemy, aby każdy zainteresowany tą formą rękodzieła, niezależnie od umiejętności i doświadczenia, czuł się w naszej organizacji jak u siebie – pamiętajmy, że każdy artysta był kiedyś amatorem.

Co zyskujesz?

Chcemy też, aby przynależność do Stowarzyszenia dawała wymierne korzyści jego członkom w postaci różnych form np. udziału w wystawach, konkursach i kursach, pierwszeństwa przy rejestracji na takowe, zniżek na opłaty wstępne, możliwości wypożyczenia książek lub czasopism patchworkowych z biblioteki (pracujemy nad katalogiem), rabatów przy zakupie sprzętu, akcesoriów i materiałów u partnerów Stowarzyszenia. Mamy też nadzieję, że dzięki nawiązanym przez Stowarzyszenie międzynarodowym kontaktom, uda się nam zaprezentować polskie patchworki szerokiej publiczności.

Przyłącz się do nas

Życzymy wszystkim ładnych ściegów!