Zarząd

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd, nad działalnością którego czuwa Komisja Rewizyjna. Najwyższym organem władzy jest Walne Zebranie Członków, w którym każdy z członków może wziąć udział i uczestniczyć w głosowaniu. Walne Zebranie rozlicza Zarząd Stowarzyszenia z jego działalności, aż do możliwości odwołania go w określonych przypadkach.  Również każdy członek może zostać wybrany do władz Stowarzyszenia, a także zgłaszać propozycje działań wspierających cele statutowe.

Magdalena Galińska (prezeska) – magdalena.galinska@polskipatchwork.pl
Joanna Machowska – Wiceprezes Zarządu – stowarzyszenie@polskipatchwork.pl
Anna Ploch – Skarbnik – stowarzyszenie@polskipatchwork.pl
Grażyna Tomczak – Członek Zarządu – stowarzyszenie@polskipatchwork.pl
Renata Grunwald-Kopeć – Członek Zarządu – stowarzyszenie@polskipatchwork.pl