Zapisz się do nas

Aby zapisać się do Stowarzyszenia Polskiego Patchworku wystarczy pobrać i wypełnić załączoną deklarację członkowską, a następnie odesłać ją na adres (stowarzyszenie@polskipatchwork.pl)

Pobierz deklarację (pdf)

Ponieważ członkinie/członkowie są przyjmowane/ni do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, informacja zwrotna o przyjęciu do Stowarzyszenia wpłynie drogą e-mailową najpóźniej w ciągu kilku tygodni. Czekamy na Ciebie!

Składki

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej określona jest w deklaracji członkowskiej osoby zgłaszającej swój akces do Stowarzyszenia. Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu: „Składki członkowskie (imię i nazwisko) za okres…”

Konto Stowarzyszenia
Zachęcamy do regularnego opłacania składek członkowskich oraz wpłacania darowizn na rzecz Stowarzyszenia.

Bank Pekao SA
nr konta 20 1240 61 75 1111 0010 6726 3670

KRS: 0000602666
Regon: 363906825
NIP: 1231312705