Kategoria: Projekty EQA

Projekt „Orient”

Praga już po raz 11 była organizatorem międzynarodowej wystawy patchworków. Wystawiano prace indywidualne, prace konkursowe i prace uszyte w międzynarodowym projekcie “Orient”. Tegoroczny projekt pt. „Orient” jest kontynuacją wcześniej już organizowanych wspólnych projektów Berniny...