Praga 2017 – jest jeszcze czas

Maq   8 stycznia 2017

ppm_logoSzybkimi krokami zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową wystawę Prague Patchwork Meeting. W tym roku 11. już spotkanie quilterek i quilterów z tej części Europy odbędzie się w dniach 31 marca-2 kwietnia. O tematach konkursów informowaliśmy już wcześniej, a tutaj, dla waszej wygody, zbierzemy wszystkie informacje. Informacje były konsultowane z organizatorami wystawy w Pradze.
Na wystawę można nadesłać swoje prace, które nie muszą brać udziału w konkursach. Nie ma warunku, że prace nie mogły być wystawiane wcześniej. Nie ma ograniczenia tematycznego. Nie ma ograniczenia co do ilości nadesłanych quiltów. Limitować was będzie pewnie tylko waga i cena przesyłki.
Jeśli jednak ktoś chce wziąć udział w konkursach, oto one. Na konkurs można wysłać więcej niż jedną pracę w poszczególnych kategoriach. Każda praca powinna mieć z tyłu tunel szerokości 8 cm (jeśli będzie szerszy, to nie ma problemu)

Międzynarodowy konkurs pn „Struktury” – styl dowolny
Wymiary quiltu: szerokość 80-95 x długość 110-125 cm z tolerancją 10%, wraz ze wszystkimi wystającymi częściami.
Głównym kryterium jest realizacja tematu, praca powinna składadać się z wielu przepikowanych warstw.
Jeżeli dany quilt nie spełni warunków, zostanie przesunięty do innej sekcji (quilty bez zadanego tematu). Prace będą oceniane przez międzynarodowe jury.

Konkurs w kategorii klasycznej pn „Klasyczne krzywe”
Wymiary quiltu: długość jednego boku musi zawierać się w przedziale 150 – 220 cm z tolerancją 10%, powinna to być klasyczna pikowana kanapka. Prace będą oceniane przez międzynarodowe jury.
(podpowiedź SPP: w tej kategorii chodzi o klasykę typu: Drunkard’s Path, Winding Ways, Clamshells, Orange Peel, itp – to tylko kilka przykładów)

Rejestracja
Pracę należy zgłosić do 20 lutego 2017 r. korzystając z formularza na stronie Festiwalu.
formularz
Należy dołączyć zdjęcie całego quiltu oraz zdjęcie detalu pracy.
Każdy quilt musi być zgłoszony na oddzielnym formularzu.
Zgłoszenia można wysłać pocztą na adres:
Prague Patchwork Meeting,
Přistavni 321/14,
170 00 Praha 7,
Czech Republic

lub zeskanować i wysłać e-mailem na adres:
adres mailowy

Pracę/prace należy nadesłać do 15 marca 2017 r. na w/w adres.

Opłaty
Autorzy indywidualnych prac oraz autorzy prac w kategoriach „Struktury” i „Klasyczne krzywe”

  • a. Jeden quilt: 20 €
  • b. Dwa quilty: 35 €
  • c. Trzy quilty: 50 €
  • d. Każdy kolejny quilt: 15 €

Opłata za odesłanie quiltu (o ile nie odbieramy go osobiście w dniu zakończenia wystawy) wynosi:

  • 30 € – do dwóch quiltów

Jeśli zgłoszone były np. trzy quilty, to odesłanie trzeciego wyniesie 30 €.
(podpowiedź SPP: jeśli ktoś wybiera się do Pragi, będzie tam w dniu zakończenia wystawy i będzie dysponował możliwością odebrania prac po zakończonej wystawie (zwykle g. 16.30), to warto umówić się z taką osobą, żeby odebrała i wasze quilty. Przesyłka w Polsce będzie tańsza.)

Opłaty należy wnieść dla:
Prague Patchwork Meeting,
UniCredit Bank,
nr konta: IBAN CZ87 2700 0000 0005 1725 8009. SWIFT: BACXCZPP

Po zaksięgowaniu wpłaty nazwisko uczestnika pojawi się na liście.
W przypadku dodatkowych pytań można wysłać E-mail na adres:adres mailowy

Podczas trwania wystawy będzie można wziąć udział w ciekawych kursach.
Album na temat kursów
Lista kursów wersja angielska
Lista kursów wersja czeska

Pomijamy informacje o kategorii klubowej czy wewnętrznej czeskiej.
Dziękujemy Oldze i Agnieszce za wkład w tłumaczenie informacji.
Zachęcamy do wystartowania w konkursach!