Kontakt

Stowarzyszenie Polskiego Patchworku
ul. Górna 17, 05-504 Prace Duże, poczta Złotokłos
stowarzyszenie@polskipatchwork.pl
redakcja@polskipatchwork.pl

Konto Stowarzyszenia
Zachęcamy do regularnego opłacania składek członkowskich oraz wpłacania darowizn na rzecz Stowarzyszenia.

Bank Pekao SA
nr konta 20 1240 61 75 1111 0010 6726 3670

KRS: 0000602666
Regon: 363906825
NIP: 1231312705