Taka okazja trafia się raz na trzy lata

Maq   20 lipca 2017

Musimy powiedzieć wam o bardzo ciekawej wystawie – konkursie. Na ręce Stowarzyszenia przyszło zaproszenie i informacja, podpisane przez dr Kristine Scherer, dla wszystkich quilterek i quilterów do wzięcia udziału w 7. Europejskim Triennale Quiltu, które będzie miało miejsce jesienią 2018 roku w Textile Collection Max Berk w Heidelbergu. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 13 stycznia 2018 r. listownie i przez internet (wkrótce internetowy asystent będzie dostępny online). Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wystawy w językach angielskim, niemieckim i francuskim można znaleźć poniżej.
WAŻNE DATY

  • Data zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 13 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
  • Ogłoszenie decyzji jury: do końca marca 2018 r
  • Zakończenie przyjmowania prac wybranych na wystawę: 11 sierpnia 2018 r
  • Czas trwania wystawy w Heidelbergu: 9 września 2018 r. – 6 stycznia 2019 r

Zamieszczamy również tłumaczenie regulaminu na język polski – autorstwa Lenki Galińskiej
Strona poprzedniego Triennale
Regulamin_triennale
Zgłoszenie i regulamin_triennale_ang
Zgłoszenie i regulamin_triennale_niem
Zgłoszenie i regulamin_triennale_franc