Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiego Patchworku

elazeman   9 czerwca 2018

Serdecznie zapraszamy na  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polskiego Patchworku, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Górna 17, 05-504 Prace Duże.
W przypadku braku kworum zapraszamy na II termin Walnego Zgromadzenia, które odbędzie w tym samym miejscu w dniu 23 czerwca 2018 r. o godz. 11.15.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie
2. Ustalenie porządku obrad
3. Wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolantki/ta
4. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał
5. Sprawozdanie z rocznej działalności
6. Sprawozdanie finansowe
7. Plany do końca 2018 roku
8. Plany na rok 2019
9. Zmiany w składzie Zarządu
10. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie zebrania

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 czerwca 2018 r. na adres mailowy: stowarzyszenie@polskipatchwork.pl

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu zachęcamy do udzielenia pełnomocnictwa osobie uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu. Wzór pełnomocnictwa znajdziecie w załączniku. Podpisane pełnomocnictwo należy przekazać pełnomocnikowi, który powinien je przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu. W załączniku znajduje się także informacja RODO.

Warszawa, dnia 6.06.2018 r.

Załączniki

Pelnomocnictwo

Informacja o RODO