Sprawozdania z działalności SPP

Sprawozdania z działalności SPP za rok 2017

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPP za rok 2017

Sprawozdanie finansowe SPP za rok 2017

 

We wtorek 20 czerwca 2017 r. miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskiego Patchworku. Była to pierwsza okazja do podsumowania rocznej działalności. Jak się okazało przez miniony rok podjęliśmy wiele działań i gospodarowaliśmy dobrze powierzonymi pieniędzmi.
Poniżej zamieszczamy dokumentację w formie PDF:
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Polskiego Patchworku w okresie 7.03.2016-31.12.2016
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskiego Patchworku w okresie 7.03.2016-31.12.2016
Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Polskiego Patchworku za 2016 rok