Konkurs „Raz na ludowo”

Maq   25 lutego 2017
Folklor – nasze barwne kulturowe dziedzictwo

 
Na pewno niejednokrotnie wpadały wam w oko inspirowane polskim folklorem przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. Bo też i źródło jest praktycznie niewyczerpane. To nie tylko ludowa architektura, sztuka, stroje, ale też pieśni, przysłowia czy legendy. Sympatyków folkloru przybywa, dlatego i my postanowiliśmy sięgnąć do naszego dziedzictwa.
Wspólnie z Fundacją „Cepelia” ogłaszamy konkurs patchworkowy pod tytułem

„Raz na ludowo”

 
Informację o konkursie członkowie Stowarzyszenia otrzymali wraz z życzeniami świątecznymi, a teraz przyszedł czas na ogłoszenie oficjalne.

Konkurs polega na uszyciu quiltu (patchworku) inspirowanego polskim folklorem i polską sztuką ludową. Zgłoszenia prac o wymiarach 75x130cm należy dokonać korzystając z karty zgłoszeniowej.
Udział w konkursie mogą wziąć, tym razem, tylko członkowie Stowarzyszenia Polskiego Patchworku – to prezent dla naszych wiernych członków, ale i zachęta dla niezdecydowanych, aby do nas dołączyć.
Konkurs trwa od 25 grudnia 2016 do 24 kwietnia 2017.
Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez Komisję konkursową, a najciekawsze zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie podczas Nocy Muzeów 20 maja 2017 oraz w terminie późniejszym we Wrocławiu w salonie „Cepelii”.

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Życzymy pięknych inspiracji i radości podczas tworzenia konkursowych prac.

regulamin
karta zgłoszenia